Varråtta, hybridformUG 2

Alltid LO Medelstor Humanoid (Människa, Formbytare)

Init +3; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk —; råttförståelse

PK 16, beröring 13, handfallen 13; Ducka
(+3 Hän, +3 hårdhud)

lp 12 (1 LT); SR 10/silver

Fast +6, Ref +5, Vilja +4

Fart 9 m

Närstrid värja +4 (1t6+1) och bett -1 (1t6 plus sjukdom)

Avstånd lätt armborst +4 (1t8)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Speciella handlingar ändra form

Grundegenskaper Sty 13, Hän 17, Fys 14, Int 10, Vis 11, Uts 8

Särdrag lykantropi

Knep Ducka, Järnvilja, Vaksam, Vapenfiness

Färdigheter Gömma sig +5, Hantera djur +3, Klättra +4, Lyssna +4, Simma +9, Smyga +4, Upptäcka +4

Gradjustering +3