Vartiger, människoformUG 5

Alltid HN Medelstor Humanoid (Människa, Formbytare)

Init +4; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk —; tigerförståelse

PK 17, beröring 10, handfallen 17
(+2 hårdhud, +5 bröstplåt)

lp 50 (1 LT)

Fast +8, Ref +5, Vilja +4

Fart 6 m

Närstrid gläv +6 (1t10+1)

Avstånd sammansatt långbåge (mäktig +1) +5 (1t8+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m (2 m med gläv)

Grundattack +5; Brottning +6

Attackalternativ Stridsreflexer

Speciella handlingar ändra form

Grundegenskaper Sty 13, Hän 11, Fys 12, Int 10, Vis 11, Uts 8

Knep Förbättrad naturlig attack (bett), Förbättrad naturlig attack (klo), Förbättrat initiativ, Järnvilja, Stridsreflexer, Vaksam

Färdigheter Balansera +0, Gömma sig +0, Hantera djur +3, Klättra +1, Lyssna +6, Smyga +0, Upptäcka +6

Gradjustering +3