Varulv, hybridformUG 3

Alltid KO Medelstor Humanoid (Människa, Formbytare)

Init +6; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +1, Upptäcka +1

Språk —; vargförståelse

PK 16, beröring 12, handfallen 14
(+2 Hän, +4 hårdhud)

lp 20 (1 LT); SR 10/silver

Fast +8, Ref +, Vilja +2

Fart 9 m

Närstrid 2 klor +4 (1t4+2) och bett +0 (1t6+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +4

Speciella handlingar ändra form

Grundegenskaper Sty 15, Hän 15, Fys 16, Int 10, Vis 11, Uts 8

Särdrag lykantropi

Knep Förbättrat initiativ, Förstulen, Järnvilja, Spåra, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Gömma sig +6, Hantera djur +1, Lyssna +1, Smyga +6, Upptäcka +1, Vildmarkskännedom +2

Gradjustering +3