Vit drake, OmogenUG 6

Alltid KO Medelstor Drake (Kyla)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +17, Upptäcka +17

Språk Drakspråket

PK 21, beröring 10, handfallen 21
(+11 hårdhud)

lp 102 (12 LT)

Immun köld, sömn, förlamning

Fast +10, Ref +8, Vilja +8

Svaghet sårbar mot eld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 60 m (dålig), simma 18 m

Närstrid bett +16 (1t8+3) och 2 klor +14 (1t6+1) och 2 vingar +13 (1t4+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +12; Brottning +15

Speciella handlingar andedräktsvapen (9 meter kon av köld 4t6, SG 18)

Formelliknande förmågor (KG 4):

3/dygn—dimmoln

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 17, Hän 10, Fys 15, Int 8, Vis 11, Uts 8

Särdrag gå på is

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Diplomati +2, Gömma sig +2, Insikt +3, Koncentration +5, Kunskap (en valfri) +6, Kuva +2, Leta +14, Lyssna +17, Manipulera magiska föremål +1, Simma +5, Smyga +2, Upptäcka +17, Utbrytarkonst +3

Uppgradering 13–14 (Medelstor)

Gradjustering +5