Vit drake, MedelåldersUG 12

Alltid KO Jättestor Drake (Kyla)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +27, Upptäcka +27

Aura skräckinjagande närvaro (SG 21)

Språk Drakspråket

PK 28, beröring 8, handfallen 28
(-2 storlek, +20 hårdhud)

lp 241 (21 LT); SR 10/magi

Immun köld, sömn, förlamning

FM 20

Fast +17, Ref +12, Vilja +13

Svaghet sårbar mot eld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 60 m (dålig), simma 18 m

Närstrid bett +28 (2t8+8) och 2 klor +26 (2t6+4) och 2 vingar +25 (1t8+4) och svanssmäll +25 (2t6+12)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +21; Brottning +37

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av köld 7t6, SG 25), krossa 2t8+12 (SG 25)

Formelliknande förmågor (KG 7):

3/dygn—dimmoln, vindpust

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 3):

()—

Grundegenskaper Sty 27, Hän 10, Fys 21, Int 12, Vis 13, Uts 12

Särdrag gå på is

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Överflygning

Färdigheter Diplomati +9, Gömma sig +0, Insikt +9, Koncentration +13, Kunskap (en valfri) +25, Kuva +9, Leta +25, Lyssna +27, Manipulera magiska föremål +9, Simma +16, Smyga +8, Upptäcka +27, Utbrytarkonst +8

Uppgradering 22–23 (Jättestor)