Vit drake, UngUG 4

Alltid KO Medelstor Drake (Kyla)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +14, Upptäcka +14

Språk Drakspråket

PK 18, beröring 10, handfallen 18
(+8 hårdhud)

lp 76 (9 LT)

Immun köld, sömn, förlamning

Fast +8, Ref +6, Vilja +6

Svaghet sårbar mot eld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 60 m (dålig), simma 18 m

Närstrid bett +12 (1t8+2) och 2 klor +9 (1t6+1) och 2 vingar +9 (1t4+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +9; Brottning +11

Speciella handlingar andedräktsvapen (9 meter kon av köld 3t6, SG 16)

Grundegenskaper Sty 15, Hän 10, Fys 15, Int 6, Vis 11, Uts 6

Särdrag gå på is

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Diplomati -1, Gömma sig +1, Insikt +1, Koncentration +3, Kunskap (en valfri) +1, Kuva -1, Leta +10, Lyssna +14, Manipulera magiska föremål -1, Simma +3, Smyga +1, Upptäcka +14, Utbrytarkonst +1

Uppgradering 10–11 (Medelstor)

Gradjustering +3