Vit drake, Ung vuxenUG 8

Alltid KO Stor Drake (Kyla)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +20, Upptäcka +20

Aura skräckinjagande närvaro (SG 17)

Språk Drakspråket

PK 23, beröring 9, handfallen 23
(-1 storlek, +14 hårdhud)

lp 142 (15 LT); SR 5/magi

Immun köld, sömn, förlamning

FM 16

Fast +12, Ref +9, Vilja +9

Svaghet sårbar mot eld

Fart 18 m, gräva 9 m, flyga 60 m (dålig), simma 18 m

Närstrid bett +19 (2t6+4) och 2 klor +17 (1t8+2) och 2 vingar +16 (1t6+2) och svanssmäll +16 (1t8+6)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +15; Brottning +23

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter kon av köld 5t6, SG 20)

Formelliknande förmågor (KG 5):

3/dygn—dimmoln

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 19, Hän 10, Fys 17, Int 8, Vis 11, Uts 10

Särdrag gå på is

Knep Förbättrat initiativ, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Diplomati +3, Gömma sig -1, Insikt +3, Koncentration +6, Kunskap (en valfri) +8, Kuva +3, Leta +17, Lyssna +20, Manipulera magiska föremål +3, Simma +7, Smyga +3, Upptäcka +20, Utbrytarkonst +3

Uppgradering 16–17 (Stor)