GengångareUG 3

Alltid LO Medelstor Vandöd

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk Allmänspråket

PK 15, beröring 11, handfallen 14
(+1 Hän, +4 hårdhud)

lp 26 (4 LT)

Fast +1, Ref +2, Vilja +5

Fart 9 m

Närstrid smäll +3 (1t4+1 plus livstappning)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +3

Attackalternativ Strid i blindo

Speciella handlingar skapa avkomma

Grundegenskaper Sty 12, Hän 12, Fys -, Int 11, Vis 13, Uts 15

Särdrag vandöd

Knep Strid i blindo, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +8, Lyssna +7, Smyga +16, Upptäcka +7

Uppgradering 5–8 (Medelstor)