VintervargUG 5

Vanligtvis NO Stor Magisk best (Kyla)

Init +5; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk Allmänspråket, Jättespråk

PK 15, beröring 10, handfallen 14
(-1 storlek, +1 Hän, +5 hårdhud)

lp 51 (6 LT)

Immun köld

Fast +8, Ref +6, Vilja +3

Svaghet sårbar mot eld

Fart 15 m

Närstrid bett +9 (1t8+6 plus 1t6 köld)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +6; Brottning +14

Attackalternativ fälla

Speciella handlingar andedräktsvapen

Grundegenskaper Sty 18, Hän 13, Fys 16, Int 9, Vis 13, Uts 10

Knep Förbättrat initiativ, Spåra, Vaksam

Färdigheter Gömma sig -1, Lyssna +6, Smyga +7, Upptäcka +6, Vildmarkskännedom +1

Uppgradering 7–9 (Stor); 10–18 (Jättestor)

Gradjustering +3 (följeslagare)