VargskelettUG 1

Alltid NO Medelstor Vandöd

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 15, beröring 13, handfallen 12
(+3 Hän, +2 hårdhud)

lp 13 (2 LT); SR 5/krossvapen

Immun köld

Fast +0, Ref +3, Vilja +3

Fart 15 m

Närstrid bett +2 (1t6+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Grundegenskaper Sty 13, Hän 17, Fys -, Int -, Vis 10, Uts 1

Särdrag vandöd

Knep Förbättrat initiativ

Färdigheter

Uppgradering 3 (Medelstor); 4–6 (Stor)