SkogsalvsoldatUG 1/2

Vanligtvis HN Medelstor Humanoid (Alv)

Init +1; Sinnen Lyssna +2, Upptäcka +2

Språk Alviska

PK 15, beröring 11, handfallen 14
(+1 Hän, +3 nitat läder, +1 lätt sköld)

lp 4 (1 LT)

Fast +2, Ref +1, Vilja -1

Fart 9 m

Närstrid långsvärd +2 (1t8)

Avstånd långbåge +3 (1t8)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Grundegenskaper Sty 13, Hän 13, Fys 10, Int 10, Vis 9, Uts 8

Särdrag alv

Knep Vapenfokus (långbåge)

Färdigheter Gömma sig +1, Leta +3, Lyssna +2, Upptäcka +2

Gradjustering +0