Drakskelett (ung röd)UG 8

Alltid NO Jättestor Vandöd (Eld)

Init +5; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 12, beröring 9, handfallen 11
(-2 storlek, +1 Hän, +3 hårdhud)

lp 123 (19 LT); SR 5/krossvapen

Immun köld, eld

Fast +6, Ref +7, Vilja +8

Fart 12 m

Närstrid bett +17 (2t8+10) och 2 klor +12 (2t6+5) och 2 vingar +12 (1t8+5) och svanssmäll +12 (2t6+15)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +9; Brottning +27

Grundegenskaper Sty 31, Hän 12, Fys -, Int -, Vis 10, Uts 1

Särdrag vandöd

Knep Förbättrat initiativ

Färdigheter

Uppgradering 20 (Jättestor)