YrrakUG 9

Oftast HN Jättestor Magisk best

Init +6; Sinnen bilndsyn 36 meter; Lyssna +12, Upptäcka +1

Språk

PK 18, beröring 10, handfallen 16
(-2 storlek, +2 Hän, +8 hårdhud)

lp 102 (12 LT)

Fast +11, Ref +10, Vilja +5

Svaghet sårbar mot ljud

Fart 6 m, flyga 18 m (normal)

Närstrid bett +15 (2t8+5) och 2 klor +13 (1t6+2)

Avstånd ljudlans +12 (6t6)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +12; Brottning +25

Attackalternativ Överflygning

Speciella handlingar ljudlans, explosion

Grundegenskaper Sty 20, Hän 14, Fys 17, Int 7, Vis 13, Uts 11

Särdrag immuniteter

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Snappa upp, Uthållighet, Överflygning

Färdigheter Lyssna +12, Smyga +10

Uppgradering 13–16 (Jättestor); 17–36 (Gigantisk)