SelekutUG 9

Alltid LN Stor Konstruktion (Besökare, Laglig)

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +9, Upptäcka +9

Språk Avgrundiska, Himmelska, Infernaliska

PK 27, beröring 9, handfallen 27
(-1 storlek, +10 hårdhud, +8 rustning)

lp 74 (8 LT); SR 10/kaos; snabbläkning 5

FM 20

Fast +4, Ref +2, Vilja +5

Fart 10 m, flyga 12 m (normal)

Närstrid 2 taggkättingar +10 (2t6+5 plus 1t6 elektricitet)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +6; Brottning +15

Attackalternativ Mäktig stormning

Formelliknande förmågor (KG 8):

Obegränsat—klarhörsel/klarsyn, dimensionsankare, skingra magi, fruktan (SG 16), hejda person (SG 15), hitta varelse, sannsyn

3/dygn—hejda monster (SG 17), rättvisans märke

1/vecka—lägre påbud (SG 16)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 21, Hän 11, Fys -, Int 10, Vis 17, Uts 15

Särdrag konstruktion

Knep Förbiridning, Mäktig stormning, Rejäl fasthet

Färdigheter Diplomati +4, Insikt +12, Leta +9, Lyssna +9, Upptäcka +9, Vildmarkskännedom +3 (+5 följa spår)

Uppgradering 9–16 (Stor); 17–24 (Jättestor)

Gradjustering +7