Monster

Statistics Block Speldata
Name Namn
Size and Type Storlek och typ
Hit Dice Livstärningar
Initiative Initiativ
Speed Fart
Armor Class Pansarklass
Base Attack Grundattackfördel
Grapple Brottning
Attack Attack
Full Attack Full attack
Space/Reach Utrymme/Räckvidd
Special Abilities Specialförmågor
Special Attacks Specialattacker
Special Qualities Särdrag
Saves Räddningsslag
Abilities Grundegenskaper
Skills Färdigheter
Feats Knep
Environment Miljö
Organization Organisation
Challenge Rating Utmaningsgrad
Treasure Skatter
Alignment Livsåskådning
Advancement Uppgradering
Level adjustment Gradjustering
Size Categories Storlekskategorier
Fine Futtig
Diminutive Nätt
Tiny Pytteliten
Small Liten
Medium-size Medelstor
Large Stor
Huge Jättestor
Gargantuan Gigantisk
Colossal Kollosal
Creature Types Typer av varelser
Aberration Vidunder
Animal Djur
Construct Konstruktion
Dragon Drake
Elemental Elementar
Fey Väsen
Giant Jätte
Humanoid Humanoid
Magical Beast Magisk best
Monstrous Humanoid Monstrositet
Ooze Slem
Outsider Utomvärlding
Plant Växt
Undead Vandöd
Vermin Ohyra
Subtypes Undertyper
Air Luft
Angel Ängel
Aquatic Vattenlevande
Archon Arkon
Augmented Förbättrad
Baatezu Baatezu
Chaotic Kaotisk
Cold Kyla
Earth Jord
Eladrin Eladrin
Evil Ond
Extraplanar Främmande
Fire Eld
Goblinoid Vättefolk
Good God
Guardinal Gardinal
Incorporeal Okroppslig
Lawful Laglig
Native Infödd
Reptilian Reptilartad
Shapechanger Formbytare
Swarm Svärm
Tanar'ri Tanar'ri
Water Vatten

 

Monsters Monster
Aboleth Abolet
Achaierai Akaierai
Allip Allip
Angel Ängel
Animal Djur
Animated Object Animerat föremål
Ankheg Ankheg
Aranea Aranea
Archon Arkon
Arrowhawk Pilhök
Assassin Vine Strypranka
Athach Attach
Azer Azer
Barghest Bargest
Basilisk Basilisk
Behir Behir
Beholder Betraktare
Belker Belker
Blink Dog Blinkhund
Bodak Bodak
Bugbear Gryle
Bulette Bulett
Carrion Crawler Grottkrypare
Celestial Creature (template) Himmelsk varelse (mall)
Centaur Kentaur
Chaos Beast Kaosbest
Chimera Kimera
Choker Strypare
Chuul Khul
Cloaker Svepare
Cockatrice Kokatris
Couatl Coatl
Darkmantle Svartrocka
Delver Grävare
Demon Demon
Derro Derro
Destrachan Destrakan
Devil Djävul
Devourer Slukare
Digester Förtärare
Dinosaur Dinosaurie
Dire Animal Hemskedjur
Displacer Beast Villobest
Doppelganger Dubbelgångare
Dragon Drake
Dragon Turtle Havsdrake
Dragonne Dracko
Drider Drindel
Dryad Dryad
Dwarf Dvärg
Eagle, Giant Jätteörn
Eladrin Eladrin
Elemental Elementar
Elf Alv
Ethereal Filcher Eterisk snattare
Ethereal Marauder Blåtand
Ettercap Etterkappa
Ettin Ettin
Fiendish Creature (template) Satanisk varelse (mall)
Formian Myrfolk
Frost Worm Ismask
Fungus Svamp
Gargoyle Grotesk
Genie Ande
Ghost (template) Spöke (mall)
Ghoul Gast
Giant Jätte
Gibbering Mouther Babbelbest
Girallon Girallon
Gnoll Groll
Gnome Gnom
Goblin Vätte
Golem Golem
Gorgon Gorgon
Gray Render Gråbäke
Grick Grick
Griffon Grip
Grimlock Grymlock
Guardinal Gardinal
Hag Hagga
Half-Celestial Halvhimmelsk
Half-Dragon Halvdrake
Half-Fiend Halvsatanisk
Halfling Halvling
Harpy Harpya
Hell Hound Djävulshund
Hippogriff Hippogrip
Hobgoblin Illvätte
Homunculus Homunculus
Howler Ylare
Hydra Hydra
Inevitable Oundviklig
Invisible Stalker Osynlig jägare
Kobold Kobold
Kraken Havsbest
Krenshar Krensch
Kuo-Toa Grodfolk
Lamia Lamia
Lammasu Lammasu
Lich Nekrot
Lillend Musette
Lizardfolk Ödlefolk
Locathah Fiskfolk
Lycanthrope Lykantrop
Magmin Magmit
Manticore Mantikora
Medusa Medusa
Mephit Mefit
Merfolk Havsfolk
Mimic Härmare
Mind Flayer Hjärnrusk
Minotaur Minotaur
Mohrg Morg
Mummy Mumie
Naga Naga
Night Hag Natthagga
Nightmare Nattmara
Nightshade Nattskugga
Nymph Nymf
Ogre Rese
Ogre Mage Resepuke
Ooze Slem
Orc Orch
Otyugh Otyg
Owl, Giant Jätteuggla
Owlbear Ugglebjörn
Pegasus Pegas
Phantom Fungus Spöksvamp
Phase Spider Fasspindel
Phasm Morf
Planetouched Utbörding
Pseudodragon Pseudodrake
Purple Worm Purpurmask
Rakshasa Rakshasa
Rast Rast
Ravid Ravid
Remorhaz Remoras
Roc Rock
Roper Snärjare
Rust Monster Rostmonster
Sahuagin Sahuagin
Salamander Salamander
Satyr Satyr
Sea Lion Sjölejon
Shadow Skugga
Shadow Mastiff Skugghund
Shambling Mound Krakelkompost
Shield Guardian Sköldväktare
Shocker Lizard Elektroödla
Skeleton Skelett
Skum Skum
Slaad Slaad
Spectre Skepnad
Sphinx Sfinx
Spider Eater Spindelätare
Sprite Älva
Stirge Strigel
Swarm Svärm
Tarrasque Tarrask
Tendriculos Rankula
Thoqqua Toqua
Titan Titan
Tojanida Tojanida
Treant Trent
Triton Triton
Troglodyte Troglodyt
Troll Troll
Umber Hulk Umbraklump
Unicorn Enhörning
Vampire (template) Vampyr (mall)
Vampire Spawn Vampyrling
Vargouille Varjag
Vermin Ohyra
Wight Gengångare
Will-o’-wisp Irrbloss
Winter Wolf Vintervarg
Worg Ulv
Wraith Vålnad
Wyvern Lindorm
Xill Xill
Xorn Xorn
Yeth Hound Nattracka
Yrthak Yrrak
Yuan-ti Ormfolk
Zombie Zombie