Monsterprojektet

Detta är en lista över de monster som jag har konverterat till min monsterdatabas. De är presenterade i det nya format (statblock) som introducerades i Monster Manual IV. Databasen är nu såpass klar att jag börjat konvertera innehållet till svenska. Än så länge är det bara rena speldata och inga längre texter – till exempel förklaringar av specialförmågor.

Notera dock att texten är hämtat ifrån SRD och inte Monster Manual, så det finns förklarliga skillnader (främst i form av saknad löptext).

Skulle det sedan vara någon som kör D&D på engelska och gillar deras nya statblock, så får man ju sina gamla godingar i det formatet helt på köpet!

Aboleth Abolet
Aboleth Mage (Aboleth) Aboletmagiker (Abolet)
Achaierai Akaierai
Allip Allip
Angel, Astral Deva (Angel) Deva (Ängel)
Angel, Planetar (Angel) Planetar (Ängel)
Angel, Solar (Angel) Solar (Ängel)
Animated Object, Tiny (Animated Object) Animerat föremål, Pyttelitet (Animerat föremål)
Animated Object, Small (Animated Object) Animerat föremål, Litet (Animerat föremål)
Animated Object, Medium (Animated Object) Animerat föremål, Medelstort (Animerat föremål)
Animated Object, Large (tall) (Animated Object) Animerat föremål, Stort (högt) (Animerat föremål)
Animated Object, Large (long) (Animated Object) Animerat föremål, Stort (långt) (Animerat föremål)
Animated Object, Huge (tall) (Animated Object) Animerat föremål, Jättestort (högt) (Animerat föremål)
Animated Object, Huge (long) (Animated Object) Animerat föremål, Jättestort (långt) (Animerat föremål)
Animated Object, Gargantuan (tall) (Animated Object) Animerat föremål, Gigantiskt (högt) (Animerat föremål)
Animated Object, Gargantuan (long) (Animated Object) Animerat föremål, Gigantiskt (långt) (Animerat föremål)
Animated Object, Colossal (tall) (Animated Object) Animerat föremål, Kollosalt (högt) (Animerat föremål)
Animated Object, Colossal (long) (Animated Object) Animerat föremål, Kollosalt (långt) (Animerat föremål)
Ankheg Ankheg
Aranea Aranea
Lantern Archon (Archon) Ljusarkon (Arkon)
Hound Archon (Archon) Hundarkon (Arkon)
Hound Archon Hero (Archon) Hundarkonhjälte (Arkon)
Trumpet Archon (Archon) Häroldsarkon (Arkon)
Juvenile Arrowhawk (Arrowhawk) Ung pilhök (Pilhök)
Adult Arrowhawk (Arrowhawk) Vuxen pilhök (Pilhök)
Elder Arrowhawk (Arrowhawk) Äldre pilhök (Pilhök)
Assassin Vine Strypranka
Athach Attach
Azer Azer
Barghest Bargest
Greater Barghest (Barghest) Mäktig bargest (Bargest)
Basilisk Basilisk
Abyssal Greater Basilisk (Basilisk) Avgrundsbasilisk (Basilisk)
Behir Behir
Belker Belker
Blink Dog Blinkhund
Bodak Bodak
Bugbear Gryle
Bulette Bulett
Centaur Kentaur
Chaos Beast Kaosbest
Chimera Kimera
Choker Strypare
Chuul Khul
Cloaker Svepare
Cockatrice Kokatris
Couatl Coatl
Darkmantle Svartrocka
Delver Grävare
Babau (Demon) Babau (Demon)
Balor (Demon) Balor (Demon)
Bebilith (Demon) Bebilit (Demon)
Dretch (Demon) Dretch (Demon)
Glabrezu (Demon) Glabrezu (Demon)
Hezrou (Demon) Hezrou (Demon)
Marilith (Demon) Marilit (Demon)
Nalfeshnee (Demon) Nalfesni (Demon)
Quasit (Demon) Kvasit (Demon)
Retriever (Demon) Fångare (Demon)
Succubus (Demon) Succubus (Demon)
Vrock (Demon) Vrock (Demon)
Derro Derro
Destrachan Destrakan
Barbed Devil (Devil) Taggdjävul (Djävul)
Bearded Devil (Devil) Skäggdjävul (Djävul)
Bone Devil (Devil) Bendjävul (Djävul)
Chain Devil (Devil) Kedjedjävul (Djävul)
Erinyes (Devil) Erinies (Djävul)
Hellcat (Devil) Djävulskatt (Djävul)
Horned Devil (Devil) Horndjävul (Djävul)
Ice Devil (Devil) Isdjävul (Djävul)
Imp (Devil) Smådjävul (Djävul)
Lemure (Devil) Lemur (Djävul)
Pit Fiend (Devil) Hålpuke (Djävul)
Devourer Slukare
Digester Förtärare
Deinonychus (Dinosaur) Deinonychus (Dinosaurie)
Elasmosaurus (Dinosaur) Elasmosaurus (Dinosaurie)
Megaraptor (Dinosaur) Megaraptor (Dinosaurie)
Triceratops (Dinosaur) Triceratops (Dinosaurie)
Tyrannosaurus (Dinosaur) Tyrannosaurus (Dinosaurie)
Dire Ape (Dire Animal) Hemskegorilla (Hemskedjur)
Dire Badger (Dire Animal) Hemskegrävling (Hemskedjur)
Dire Bat (Dire Animal) Hemskefladdermus (Hemskedjur)
Dire Bear (Dire Animal) Hemskebjörn (Hemskedjur)
Dire Boar (Dire Animal) Hemskevildsvin (Hemskedjur)
Dire Lion (Dire Animal) Hemskelejon (Hemskedjur)
Dire Rat (Dire Animal) Hemskeråtta (Hemskedjur)
Dire Shark (Dire Animal) Hemskehaj (Hemskedjur)
Dire Tiger (Dire Animal) Hemsketiger (Hemskedjur)
Dire Weasel (Dire Animal) Hemskevessla (Hemskedjur)
Dire Wolf (Dire Animal) Hemskevarg (Hemskedjur)
Dire Wolverine (Dire Animal) Hemskejärv (Hemskedjur)
Doppelganger Dubbelgångare
Black Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Svart drake, Yngel (Drake)
Black Dragon, Very young (Dragon, True) Svart drake, Mycket ung (Drake)
Black Dragon, Young (Dragon, True) Svart drake, Ung (Drake)
Black Dragon, Juvenile (Dragon, True) Svart drake, Omogen (Drake)
Black Dragon, Young adult (Dragon, True) Svart drake, Ung vuxen (Drake)
Black Dragon, Adult (Dragon, True) Svart drake, Vuxen (Drake)
Black Dragon, Mature adult (Dragon, True) Svart drake, Medelålders (Drake)
Black Dragon, Old (Dragon, True) Svart drake, Gammal (Drake)
Black Dragon, Very old (Dragon, True) Svart drake, Mycket gammal (Drake)
Black Dragon, Ancient (Dragon, True) Svart drake, Urgammal (Drake)
Black Dragon, Wyrm (Dragon, True) Svart drake, Åldrad (Drake)
Black Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Svart drake, Uråldrig (Drake)
Blue Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Blå drake, Yngel (Drake)
Blue Dragon, Very young (Dragon, True) Blå drake, Mycket ung (Drake)
Blue Dragon, Young (Dragon, True) Blå drake, Ung (Drake)
Blue Dragon, Juvenile (Dragon, True) Blå drake, Omogen (Drake)
Blue Dragon, Young adult (Dragon, True) Blå drake, Ung vuxen (Drake)
Blue Dragon, Adult (Dragon, True) Blå drake, Vuxen (Drake)
Blue Dragon, Mature adult (Dragon, True) Blå drake, Medelålders (Drake)
Blue Dragon, Old (Dragon, True) Blå drake, Gammal (Drake)
Blue Dragon, Very old (Dragon, True) Blå drake, Mycket gammal (Drake)
Blue Dragon, Ancient (Dragon, True) Blå drake, Urgammal (Drake)
Blue Dragon, Wyrm (Dragon, True) Blå drake, Åldrad (Drake)
Blue Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Blå drake, Uråldrig (Drake)
Green Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Grön drake, Yngel (Drake)
Green Dragon, Very young (Dragon, True) Grön drake, Mycket ung (Drake)
Green Dragon, Young (Dragon, True) Grön drake, Ung (Drake)
Green Dragon, Juvenile (Dragon, True) Grön drake, Omogen (Drake)
Green Dragon, Young adult (Dragon, True) Grön drake, Ung vuxen (Drake)
Green Dragon, Adult (Dragon, True) Grön drake, Vuxen (Drake)
Green Dragon, Mature adult (Dragon, True) Grön drake, Medelålders (Drake)
Green Dragon, Old (Dragon, True) Grön drake, Gammal (Drake)
Green Dragon, Very old (Dragon, True) Grön drake, Mycket gammal (Drake)
Green Dragon, Ancient (Dragon, True) Grön drake, Urgammal (Drake)
Green Dragon, Wyrm (Dragon, True) Grön drake, Åldrad (Drake)
Green Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Grön drake, Uråldrig (Drake)
Red Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Röd drake, Yngel (Drake)
Red Dragon, Very young (Dragon, True) Röd drake, Mycket ung (Drake)
Red Dragon, Young (Dragon, True) Röd drake, Ung (Drake)
Red Dragon, Juvenile (Dragon, True) Röd drake, Omogen (Drake)
Red Dragon, Young adult (Dragon, True) Röd drake, Ung vuxen (Drake)
Red Dragon, Adult (Dragon, True) Röd drake, Vuxen (Drake)
Red Dragon, Mature adult (Dragon, True) Röd drake, Medelålders (Drake)
Red Dragon, Old (Dragon, True) Röd drake, Gammal (Drake)
Red Dragon, Very old (Dragon, True) Röd drake, Mycket gammal (Drake)
Red Dragon, Ancient (Dragon, True) Röd drake, Urgammal (Drake)
Red Dragon, Wyrm (Dragon, True) Röd drake, Åldrad (Drake)
Red Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Röd drake, Uråldrig (Drake)
White Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Vit drake, Yngel (Drake)
White Dragon, Very young (Dragon, True) Vit drake, Mycket ung (Drake)
White Dragon, Young (Dragon, True) Vit drake, Ung (Drake)
White Dragon, Juvenile (Dragon, True) Vit drake, Omogen (Drake)
White Dragon, Young adult (Dragon, True) Vit drake, Ung vuxen (Drake)
White Dragon, Adult (Dragon, True) Vit drake, Vuxen (Drake)
White Dragon, Mature adult (Dragon, True) Vit drake, Medelålders (Drake)
White Dragon, Old (Dragon, True) Vit drake, Gammal (Drake)
White Dragon, Very old (Dragon, True) Vit drake, Mycket gammal (Drake)
White Dragon, Ancient (Dragon, True) Vit drake, Urgammal (Drake)
White Dragon, Wyrm (Dragon, True) Vit drake, Åldrad (Drake)
White Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Vit drake, Uråldrig (Drake)
Brass Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Mässingsdrake, Yngel (Drake)
Brass Dragon, Very young (Dragon, True) Mässingsdrake, Mycket ung (Drake)
Brass Dragon, Young (Dragon, True) Mässingsdrake, Ung (Drake)
Brass Dragon, Juvenile (Dragon, True) Mässingsdrake, Omogen (Drake)
Brass Dragon, Young adult (Dragon, True) Mässingsdrake, Ung vuxen (Drake)
Brass Dragon, Adult (Dragon, True) Mässingsdrake, Vuxen (Drake)
Brass Dragon, Mature adult (Dragon, True) Mässingsdrake, Medelålders (Drake)
Brass Dragon, Old (Dragon, True) Mässingsdrake, Gammal (Drake)
Brass Dragon, Very old (Dragon, True) Mässingsdrake, Mycket gammal (Drake)
Brass Dragon, Ancient (Dragon, True) Mässingsdrake, Urgammal (Drake)
Brass Dragon, Wyrm (Dragon, True) Mässingsdrake, Åldrad (Drake)
Brass Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Mässingsdrake, Uråldrig (Drake)
Bronze Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Bronsdrake, Yngel (Drake)
Bronze Dragon, Very young (Dragon, True) Bronsdrake, Mycket ung (Drake)
Bronze Dragon, Young (Dragon, True) Bronsdrake, Ung (Drake)
Bronze Dragon, Juvenile (Dragon, True) Bronsdrake, Omogen (Drake)
Bronze Dragon, Young adult (Dragon, True) Bronsdrake, Ung vuxen (Drake)
Bronze Dragon, Adult (Dragon, True) Bronsdrake, Vuxen (Drake)
Bronze Dragon, Mature adult (Dragon, True) Bronsdrake, Medelålders (Drake)
Bronze Dragon, Old (Dragon, True) Bronsdrake, Gammal (Drake)
Bronze Dragon, Very old (Dragon, True) Bronsdrake, Mycket gammal (Drake)
Bronze Dragon, Ancient (Dragon, True) Bronsdrake, Urgammal (Drake)
Bronze Dragon, Wyrm (Dragon, True) Bronsdrake, Åldrad (Drake)
Bronze Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Bronsdrake, Uråldrig (Drake)
Copper Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Koppardrake, Yngel (Drake)
Copper Dragon, Very young (Dragon, True) Koppardrake, Mycket ung (Drake)
Copper Dragon, Young (Dragon, True) Koppardrake, Ung (Drake)
Copper Dragon, Juvenile (Dragon, True) Koppardrake, Omogen (Drake)
Copper Dragon, Young adult (Dragon, True) Koppardrake, Ung vuxen (Drake)
Copper Dragon, Adult (Dragon, True) Koppardrake, Vuxen (Drake)
Copper Dragon, Mature adult (Dragon, True) Koppardrake, Medelålders (Drake)
Copper Dragon, Old (Dragon, True) Koppardrake, Gammal (Drake)
Copper Dragon, Very old (Dragon, True) Koppardrake, Mycket gammal (Drake)
Copper Dragon, Ancient (Dragon, True) Koppardrake, Urgammal (Drake)
Copper Dragon, Wyrm (Dragon, True) Koppardrake, Åldrad (Drake)
Copper Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Koppardrake, Uråldrig (Drake)
Gold Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Gulddrake, Yngel (Drake)
Gold Dragon, Very young (Dragon, True) Gulddrake, Mycket ung (Drake)
Gold Dragon, Young (Dragon, True) Gulddrake, Ung (Drake)
Gold Dragon, Juvenile (Dragon, True) Gulddrake, Omogen (Drake)
Gold Dragon, Young adult (Dragon, True) Gulddrake, Ung vuxen (Drake)
Gold Dragon, Adult (Dragon, True) Gulddrake, Vuxen (Drake)
Gold Dragon, Mature adult (Dragon, True) Gulddrake, Medelålders (Drake)
Gold Dragon, Old (Dragon, True) Gulddrake, Gammal (Drake)
Gold Dragon, Very old (Dragon, True) Gulddrake, Mycket gammal (Drake)
Gold Dragon, Ancient (Dragon, True) Gulddrake, Urgammal (Drake)
Gold Dragon, Wyrm (Dragon, True) Gulddrake, Åldrad (Drake)
Gold Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Gulddrake, Uråldrig (Drake)
Silver Dragon, Wyrmling (Dragon, True) Silverdrake, Yngel (Drake)
Silver Dragon, Very young (Dragon, True) Silverdrake, Mycket ung (Drake)
Silver Dragon, Young (Dragon, True) Silverdrake, Ung (Drake)
Silver Dragon, Juvenile (Dragon, True) Silverdrake, Omogen (Drake)
Silver Dragon, Young adult (Dragon, True) Silverdrake, Ung vuxen (Drake)
Silver Dragon, Adult (Dragon, True) Silverdrake, Vuxen (Drake)
Silver Dragon, Mature adult (Dragon, True) Silverdrake, Medelålders (Drake)
Silver Dragon, Old (Dragon, True) Silverdrake, Gammal (Drake)
Silver Dragon, Very old (Dragon, True) Silverdrake, Mycket gammal (Drake)
Silver Dragon, Ancient (Dragon, True) Silverdrake, Urgammal (Drake)
Silver Dragon, Wyrm (Dragon, True) Silverdrake, Åldrad (Drake)
Silver Dragon, Great wyrm (Dragon, True) Silverdrake, Uråldrig (Drake)
Dragon Turtle Havsdrake
Dragonne Dracko
Drider Drindel
Dryad Dryad
Hill Dwarf Warrior (Dwarf) Backdvärgsoldat (Dvärg)
Mountain Dwarf Warrior (Dwarf) Bergsdvärgsoldat (Dvärg)
Deep Dwarf Warrior (Dwarf) Djupdvärgsoldat (Dvärg)
Duergar Warrior (Dwarf) Grådvärgsoldat (Dvärg)
Eagle, Giant Örn, jätte
Bralani (Eladrin) Bralani (Eladrin)
Ghaele (Eladrin) Gaele (Eladrin)
Air Elemental, Small (Elemental) Luftelementar, Liten (Elementar)
Air Elemental, Medium (Elemental) Luftelementar, Medelstor (Elementar)
Air Elemental, Large (Elemental) Luftelementar, Stor (Elementar)
Air Elemental, Huge (Elemental) Luftelementar, Jättestor (Elementar)
Air Elemental, Greater (Elemental) Luftelementar, Mäktig (Elementar)
Air Elemental, Elder (Elemental) Luftelementar, Äldre (Elementar)
Earth Elemental, Small (Elemental) Jordelementar, Liten (Elementar)
Earth Elemental, Medium (Elemental) Jordelementar, Medelstor (Elementar)
Earth Elemental, Large (Elemental) Jordelementar, Stor (Elementar)
Earth Elemental, Huge (Elemental) Jordelementar, Jättestor (Elementar)
Earth Elemental, Greater (Elemental) Jordelementar, Mäktig (Elementar)
Earth Elemental, Elder (Elemental) Jordelementar, Äldre (Elementar)
Fire Elemental, Small (Elemental) Eldelementar, Liten (Elementar)
Fire Elemental, Medium (Elemental) Eldelementar, Medelstor (Elementar)
Fire Elemental, Large (Elemental) Eldelementar, Stor (Elementar)
Fire Elemental, Huge (Elemental) Eldelementar, Jättestor (Elementar)
Fire Elemental, Greater (Elemental) Eldelementar, Mäktig (Elementar)
Fire Elemental, Elder (Elemental) Eldelementar, Äldre (Elementar)
Water Elemental, Small (Elemental) Vattenelementar, Liten (Elementar)
Water Elemental, Medium (Elemental) Vattenelementar, Medelstor (Elementar)
Water Elemental, Large (Elemental) Vattenelementar, Stor (Elementar)
Water Elemental, Huge (Elemental) Vattenelementar, Jättestor (Elementar)
Water Elemental, Greater (Elemental) Vattenelementar, Mäktig (Elementar)
Water Elemental, Elder (Elemental) Vattenelementar, Äldre (Elementar)
High Elf Warrior (Elf) Högalvsoldat (Alv)
Half-Elf Warrior (Elf) Halvalvsoldat (Alv)
Aquatic Elf Warrior (Elf) Havsalvsoldat (Alv)
Gray Elf Warrior (Elf) Gråalvsoldat (Alv)
Wild Elf Warrior (Elf) Vildalvsoldat (Alv)
Wood Elf Warrior (Elf) Skogsalvsoldat (Alv)
Drow Warrior (Elf) Svartalvsoldat (Alv)
Ethereal Filcher Eterisk snattare
Ethereal Marauder Blåtand
Ettercap Etterkappa
Ettin Ettin
Formian Worker (Formian) Arbetare (Myrfolk)
Formian Warrior (Formian) Soldat (Myrfolk)
Formian Taskmaster (Formian) Förman (Myrfolk)
Formian Myrmarch (Formian) Ledare (Myrfolk)
Formian Queen (Formian) Drottning (Myrfolk)
Frost Worm Ismask
Shrieker (Fungus) Tjutare (Svamp)
Violet Fungus (Fungus) Slugsvamp (Svamp)
Gargoyle Grotesk
Kapoacinth (Gargoyle) Kapoacint (Grotesk)
Djinni (Genie) Djinn (Ande)
Efreeti (Genie) Efret (Ande)
Janni (Genie) Jann (Ande)
Ghoul Gast
Lacedon (Ghoul) Havsgast (Gast)
Ghast (Ghoul) Svartgast (Gast)
Cloud Giant (Giant) Molnjätte (Jätte)
Fire Giant (Giant) Eldjätte (Jätte)
Frost Giant (Giant) Frostjätte (Jätte)
Hill Giant (Giant) Bergsjätte (Jätte)
Stone Giant (Giant) Stenjätte (Jätte)
Storm Giant (Giant) Stormjätte (Jätte)
Gibbering Mouther Babbelbest
Girallon Girallon
Gnoll Groll
Rock Gnome Warrior (Gnome) Bergsgnomsoldat (Gnom)
Forest Gnome Warrior (Gnome) Skogsgnomsoldat (Gnom)
Svirfneblin Warrior (Gnome) Djupgnomsoldat (Gnom)
Goblin Warrior (Goblin) Vättesoldat (Vätte)
Clay Golem (Golem) Lergolem (Golem)
Flesh Golem (Golem) Köttgolem (Golem)
Iron Golem (Golem) Järngolem (Golem)
Stone Golem (Golem) Stengolem (Golem)
Greater Stone Golem (Golem) Mäktig stengolem (Golem)
Gorgon Gorgon
Gray Render Gråbäke
Grick Grick
Griffon Grip
Grimlock Grymlock
Avoral (Guardinal) Avoral (Gardinal)
Leonal (Guardinal) Leonal (Gardinal)
Annis (Hag) Annis (Hagga)
Green Hag (Hag) Grönhagga (Hagga)
Sea Hag (Hag) Havshagga (Hagga)
Lightfoot Halfling Warrior (Halfling) Lättfotshalvlingsoldat (Halvling)
Tallfellow Halfling Warrior (Halfling) Långkarlshalvlingsoldat (Halvling)
Deep Halfling Warrior (Halfling) Tunnelbyggarhalvlingsoldat (Halvling)
Harpy Harpya
Hellhound (Hell Hound) Djävulshund (Djävulshund)
Hippogriff Hippogrip
Hobgoblin Warrior (Hobgoblin) Illvättesoldat (Illvätte)
Homunculus Homunculus
Howler Ylare
Five-Headed Hydra (Hydra) Femhövdad hydra (Hydra)
Six-Headed Hydra (Hydra) Sexhövdad hydra (Hydra)
Seven-Headed Hydra (Hydra) Sjuhövdad hydra (Hydra)
Eight-Headed Hydra (Hydra) Åttahövdad hydra (Hydra)
Nine-Headed Hydra (Hydra) Niohövdad hydra (Hydra)
Ten-Headed Hydra (Hydra) Tiohövdad hydra (Hydra)
Eleven-Headed Hydra (Hydra) Elvahövdad hydra (Hydra)
Twelve-Headed Hydra (Hydra) Tolvhövdad hydra (Hydra)
Five-Headed Pyrohydra (Hydra) Femhövdad pyrohydra (Hydra)
Six-Headed Pyrohydra (Hydra) Sexhövdad pyrohydra (Hydra)
Seven-Headed Pyrohydra (Hydra) Sjuhövdad pyrohydra (Hydra)
Eight-Headed Pyrohydra (Hydra) Åttahövdad pyrohydra (Hydra)
Nine-Headed Pyrohydra (Hydra) Niohövdad pyrohydra (Hydra)
Ten-Headed Pyrohydra (Hydra) Tiohövdad pyrohydra (Hydra)
Eleven-Headed Pyrohydra (Hydra) Elvahövdad pyrohydra (Hydra)
Twelve-Headed Pyrohydra (Hydra) Tolvhövdad pyrohydra (Hydra)
Five-Headed Cryohydra (Hydra) Femhövdad kryohydra (Hydra)
Six-Headed Cryohydra (Hydra) Sexhövdad kryohydra (Hydra)
Seven-Headed Cryohydra (Hydra) Sjuhövdad kryohydra (Hydra)
Eight-Headed Cryohydra (Hydra) Åttahövdad kryohydra (Hydra)
Nine-Headed Cryohydra (Hydra) Niohövdad kryohydra (Hydra)
Ten-Headed Cryohydra (Hydra) Tiohövdad kryohydra (Hydra)
Eleven-Headed Cryohydra (Hydra) Elvahövdad kryohydra (Hydra)
Twelve-Headed Cryohydra (Hydra) Tolvhövdad kryohydra (Hydra)
Kolyarut (Inevitable) Kolyarut (Oundviklig)
Marut (Inevitable) Marut (Oundviklig)
Zelekhut (Inevitable) Selekut (Oundviklig)
Invisible Stalker Osynlig jägare
Kobold Warrior (Kobold) Koboldsoldat (Kobold)
Kraken Havsbest
Krenshar Krensch
Lamia Lamia
Lammasu Lammasu
Lillend Musette
Lizardfolk Ödlefolk
Locathah Fiskfolk
Werebear, Human Form (Lycanthrope) Varbjörn, människoform (Lykantrop)
Werebear, Bear Form (Lycanthrope) Varbjörn, björnform (Lykantrop)
Werebear, Hybrid Form (Lycanthrope) Varbjörn, hybridform (Lykantrop)
Wereboar, Human Form (Lycanthrope) Varsvin, människoform (Lykantrop)
Wereboar, Boar Form (Lycanthrope) Varsvin, svinform (Lykantrop)
Wereboar, Hybrid Form (Lycanthrope) Varsvin, hybridform (Lykantrop)
Wererat, Human Form (Lycanthrope) Varråtta, människoform (Lykantrop)
Wererat, Dire Rat Form (Lycanthrope) Varråtta, råttform (Lykantrop)
Wererat, Hybrid Form (Lycanthrope) Varråtta, hybridform (Lykantrop)
Weretiger, Human Form (Lycanthrope) Vartiger, människoform (Lykantrop)
Weretiger, Tiger Form (Lycanthrope) Vartiger, tigerform (Lykantrop)
Weretiger, Hybrid Form (Lycanthrope) Vartiger, hybridform (Lykantrop)
Werewolf, Human Form (Lycanthrope) Varulv, människoform (Lykantrop)
Werewolf, Wolf Form (Lycanthrope) Varulv, ulvform (Lykantrop)
Werewolf, Hybrid Form (Lycanthrope) Varulv, hybridform (Lykantrop)
Hill Giant Dire Wereboar Giant Form (Lycanthrope) Bergjätte-hemskevarsvin, jätteform (Lykantrop)
Hill Giant Dire Wereboar Dire Boar Form (Lycanthrope) Bergjätte-hemskevarsvin, svinform (Lykantrop)
Hill Giant Dire Wereboar Hybrid Boar Form (Lycanthrope) Bergjätte-hemskevarsvin, hybridform (Lykantrop)
Magmin Magmit
Manticore Mantikora
Medusa Medusa
Air Mephit (Mephit) Luftmefit (Mefit)
Dust Mephit (Mephit) Stoftmefit (Mefit)
Earth Mephit (Mephit) Jordmefit (Mefit)
Fire Mephit (Mephit) Eldmefit (Mefit)
Ice Mephit (Mephit) Ismefit (Mefit)
Magma Mephit (Mephit) Lavamefit (Mefit)
Ooze Mephit (Mephit) Träskmefit (Mefit)
Salt Mephit (Mephit) Saltmefit (Mefit)
Steam Mephit (Mephit) Ångmefit (Mefit)
Water Mephit (Mephit) Vattenmefit (Mefit)
Merfolk Warrior (Merfolk) Havsfolksoldat (Havsfolk)
Mimic Härmare
Minotaur Minotaur
Mohrg Morg
Mummy Mumie
Dark Naga (Naga) Svartnaga (Naga)
Guardian Naga (Naga) Vaktnaga (Naga)
Spirit Naga (Naga) Andenaga (Naga)
Water Naga (Naga) Vattennaga (Naga)
Night Hag Natthagga
Nightmare Nattmara
Nightmare, Cauchemar (Nightmare) Nattmara, kaucemar (Nattmara)
Nightcrawler (Nightshade) Nattkrypare (Nattskugga)
Nightwalker (Nightshade) Nattvandrare (Nattskugga)
Nightwing (Nightshade) Nattvinge (Nattskugga)
Nymph Nymf
Ogre Rese
Merrow (Ogre) Havsrese (Rese)
Ogre Mage Resepuke
Black Pudding (Ooze) Svartgröt (Slem)
Elder Black Pudding (Ooze) Äldre svartgröt (Slem)
Gelatinous Cube (Ooze) Gelékub (Slem)
Gray Ooze (Ooze) Grådy (Slem)
Ochre Jelly (Ooze) Ockragelé (Slem)
Orc Orch
Half-orc (Orc) Halvorch (Orch)
Otyugh Otyg
Owl, Giant Uggla, jätte
Owlbear Ugglebjörn
Pegasus Pegas
Phantom Fungus Spöksvamp
Phase Spider Fasspindel
Phasm Morf
Aasimar (Planetouched) Asimar (Utbörding)
Tiefling (Planetouched) Tifling (Utbörding)
Pseudodragon Pseudodrake
Purple Worm Purpurmask
Rakshasa Rakshasa
Rast Rast
Ravid Ravid
Remorhaz Remoras
Roc Rock
Roper Snärjare
Rust Monster Rostmonster
Sahuagin Sahuagin
Flamebrother Salamander (Salamander) Flambroder (Salamander)
Average Salamander (Salamander) Vanlig salamander (Salamander)
Noble Salamander (Salamander) Ädel salamander (Salamander)
Satyr Satyr
Sea Cat Sjölejon
Shadow Skugga
Greater Shadow (Shadow) Mäktig skugga (Skugga)
Shadow Mastiff Skugghund
Shambling Mound Krakelkompost
Shield Guardian Sköldväktare
Shocker Lizard Elektroödla
Human Warrior Skeleton (Skeleton) Människoskelett (Skelett)
Wolf Skeleton (Skeleton) Vargskelett (Skelett)
Owlbear Skeleton (Skeleton) Ugglebjörnskelett (Skelett)
Troll Skeleton (Skeleton) Trollskelett (Skelett)
Chimera Skeleton (Skeleton) Kimeraskelett (Skelett)
Ettin Skeleton (Skeleton) Ettinskelett (Skelett)
Advanced Megaraptor Skeleton (Skeleton) Megaraptorskelett (Skelett)
Cloud Giant Skeleton (Skeleton) Molnjätteskelett (Skelett)
Young Adult Red Dragon Skeleton (Skeleton) Drakskelett (ung röd) (Skelett)
Skum Skum
Spectre Skepnad
Androsphinx (Sphinx) Androsfinx (Sfinx)
Criosphinx (Sphinx) Kriosfinx (Sfinx)
Gynosphinx (Sphinx) Gynosfinx (Sfinx)
Hieracosphinx (Sphinx) Hierakosfinx (Sfinx)
Spider Eater Spindelätare
Grig (Sprite) Knytt (Älva)
Nixie (Sprite) Vattenälva (Älva)
Pixie (Sprite) Pyssling (Älva)
Stirge Strigel
Bat Swarm (Swarm) Fladdermussvärm (Svärm)
Centipede Swarm (Swarm) Tusenfotingsvärm (Svärm)
Hellwasp Swarm (Swarm) Getingsvärm (Svärm)
Locust Swarm (Swarm) Gräshoppssvärm (Svärm)
Rat Swarm (Swarm) Råttsvärm (Svärm)
Spider Swarm (Swarm) Spindelsvärm (Svärm)
Tarrasque Tarrask
Tendriculos Rankula
Thoqqua Toqua
Titan Titan
Juvenile Tojanida (Tojanida) Ung tojanida (Tojanida)
Adult Tojanida (Tojanida) Vuxen tojanida (Tojanida)
Elder Tojanida (Tojanida) Äldre tojanida (Tojanida)
Treant Trent
Triton Triton
Troglodyte Troglodyt
Troll Troll
Scrag (Troll) Vattentroll (Troll)
Unicorn Enhörning
Vampire Spawn (Vampire) Vampyrling (Vampyr)
Vargouille Varjag
Wight Gengångare
Will-O'-Wisp Irrbloss
Winter Wolf Vintervarg
Worg Ulv
Wraith Vålnad
Dread Wraith (Wraith) Fasevålnad (Vålnad)
Wyvern Lindorm
Xill Xill
Minor Xorn (Xorn) Ung xorn (Xorn)
Average Xorn (Xorn) Vuxen xorn (Xorn)
Elder Xorn (Xorn) Äldre xorn (Xorn)
Yeth Hound Nattracka
Yrthak Yrrak
Kobold Zombie (Zombie) Koboldzombie (Zombie)
Human Commoner Zombie (Zombie) Människozombie (Zombie)
Troglodyte Zombie (Zombie) Troglodytzombie (Zombie)
Bugbear Zombie (Zombie) Grylezombie (Zombie)
Ogre Zombie (Zombie) Resezombie (Zombie)
Minotaur Zombie (Zombie) Minotaurzombie (Zombie)
Wyvern Zombie (Zombie) Lindormzombie (Zombie)
Gray Render Zombie (Zombie) Gråbäkezombie (Zombie)
Ape Gorilla
Baboon Babian
Badger Grävling
Bat Fladdermus
Bear, Black Svartbjörn
Bear, Brown Brunbjörn
Bear, Polar Isbjörn
Bison Bisonoxe
Boar Vildsvin
Camel Kamel
Cat Katt
Cheetah Gepard
Crocodile Krokodil
Crocodile, Giant Alligator
Dog Hund
Dog, Riding Ridhund
Donkey Åsna
Eagle Örn
Elephant Elefant
Hawk Hök
Horse, Heavy (Horse) Tung häst (Häst)
Horse, Light (Horse) Lätt häst (Häst)
Warhorse, Heavy (Horse) Tung krigshäst (Häst)
Warhorse, Light (Horse) Lätt krigshäst (Häst)
Hyena Hyena
Leopard Leopard
Lion Lejon
Lizard Ödla
Lizard, Monitor Varan
Manta Ray Stingrocka
Monkey Apa
Mule Mula
Octopus Bläckfisk, 8-armad
Octopus, Giant Jättebläckfisk, 8-armad
Owl Uggla
Pony Ponny
Pony, War Krigsponny
Porpoise Tumlare
Rat Råtta
Raven Korp
Rhinoceros Noshörning
Shark, Medium (Shark) Haj, Medelstor (Haj)
Shark, Large (Shark) Haj, Stor (Haj)
Shark, Huge (Shark) Haj, Jättestor (Haj)
Constrictor Snake (Snake) Kramorm (Orm)
Constrictor Snake, Giant (Snake) Jättekramorm (Orm)
Snake, Tiny Viper (Snake) Giftorm, Pytteliten (Orm)
Snake, Small Viper (Snake) Giftorm, Liten (Orm)
Snake, Medium Viper (Snake) Giftorm, Medelstor (Orm)
Snake, Large Viper (Snake) Giftorm, Stor (Orm)
Snake, Huge Viper (Snake) Giftorm, Jättestor (Orm)
Squid Bläckfisk, 10-armad
Squid, Giant Jättebläckfisk, 10-armad
Tiger Tiger
Toad Padda
Weasel Vessla
Baleen Whale (Whale) Bardval (Val)
Cachalot Whale (Whale) Kaskelot (Val)
Orca (Whale) Späckhuggare (Val)
Wolf Varg
Wolverine Järv
Giant Ant, Worker (Giant Ant) Jättemyra, arbetare (Jättemyra)
Giant Ant, Soldier (Giant Ant) Jättemyra, soldat (Jättemyra)
Giant Ant, Queen (Giant Ant) Jättemyra, drottning (Jättemyra)
Giant Bee Jättebi
Giant Bombardier Beetle Jätteknallbagge
Giant Fire Beetle Jätteeldbagge
Giant Stag Beetle Jätteekoxe
Giant Praying Mantis Jättebönsyrsa
Giant Wasp Jättegeting
Monstrous Centipede, Tiny (Monstrous Centipede) Vidrig tusenfoting, pytteliten (Vidrig tusenfoting)
Monstrous Centipede, Small (Monstrous Centipede) Vidrig tusenfoting, liten (Vidrig tusenfoting)
Monstrous Centipede, Medium (Monstrous Centipede) Vidrig tusenfoting, medelstor (Vidrig tusenfoting)
Monstrous Centipede, Large (Monstrous Centipede) Vidrig tusenfoting, stor (Vidrig tusenfoting)
Monstrous Centipede, Huge (Monstrous Centipede) Vidrig tusenfoting, jättestor (Vidrig tusenfoting)
Monstrous Centipede, Gargantuan (Monstrous Centipede) Vidrig tusenfoting, gigantisk (Vidrig tusenfoting)
Monstrous Centipede, Colossal (Monstrous Centipede) Vidrig tusenfoting, kollosal (Vidrig tusenfoting)
Monstrous Scorpion, Tiny (Monstrous Scorpion) Vidrig skorpion, pytteliten (Vidrig skorpion)
Monstrous Scorpion, Small (Monstrous Scorpion) Vidrig skorpion, liten (Vidrig skorpion)
Monstrous Scorpion, Medium (Monstrous Scorpion) Vidrig skorpion, medelstor (Vidrig skorpion)
Monstrous Scorpion, Large (Monstrous Scorpion) Vidrig skorpion, stor (Vidrig skorpion)
Monstrous Scorpion, Huge (Monstrous Scorpion) Vidrig skorpion, jättestor (Vidrig skorpion)
Monstrous Scorpion, Gargantuan (Monstrous Scorpion) Vidrig skorpion, gigantisk (Vidrig skorpion)
Monstrous Scorpion, Colossal (Monstrous Scorpion) Vidrig skorpion, kollosal (Vidrig skorpion)
Monstrous Spider, Tiny (Monstrous Spider) Vidrig spindel, pytteliten (Vidrig spindel)
Monstrous Spider, Small (Monstrous Spider) Vidrig spindel, liten (Vidrig spindel)
Monstrous Spider, Medium (Monstrous Spider) Vidrig spindel, medelstor (Vidrig spindel)
Monstrous Spider, Large (Monstrous Spider) Vidrig spindel, stor (Vidrig spindel)
Monstrous Spider, Huge (Monstrous Spider) Vidrig spindel, jättestor (Vidrig spindel)
Monstrous Spider, Gargantuan (Monstrous Spider) Vidrig spindel, gigantisk (Vidrig spindel)
Monstrous Spider, Colossal (Monstrous Spider) Vidrig spindel, kollosal (Vidrig spindel)